Vertrouwensproducten

Robuustheid, duurzaamheid en comfort: tevredenheidswaarborg

Onze producten worden ontwikkeld gebruik makend van geavanceerde technologieën die toegepast worden op het karkas en op de materialen.

De meest veeleisende ontwerptools en -regels worden gehanteerd. De veiligheidsaspecten worden ter harte genomen met een strengheid die tot de hoogste van de markt behoort. Dit alles stelt ons in staat een regelmatigheid van de slijtage aan te bieden voor een beter gebruik van het volledige potentieel van de band. 

De kwaliteit en de betrouwbaarheid bekleden een centrale plaats in onze bekommernissen

 

In het kader van ons aanhoudend streven om de kwaliteit te verbeteren, hebben we onze meettools en onze opvolgindicatoren versterkt om de kwaliteit en de uniformiteit van onze producten te waarborgen. 

Om u een optimale kwaliteit te kunnen aanbieden, worden onze producten vervaardigd in onze Europese fabrieken die ISO 14001 en ISO/TS 16949 gecertificeerd zijn (respectievelijk normen met betrekking tot het milieubeheer en het beheer van de kwaliteit) en beantwoorden ze aan de vereisten van de REACH-regelgevingen (Verordening betreffende de registratie, evaluatie, toelating en beperkingen met betrekking tot chemische stoffen). Alle afmetingen van het TAURUS-gamma zijn in overeenstemming met de Europese normen en richtlijnen (homologatie aan de Verordening 54 en de Richtlijn 2001/43).